Acasă Blog Proiect Finanțat prin EEA and Norway Grants 2014-2021

Proiect Finanțat prin EEA and Norway Grants 2014-2021 29/11/2019

Proiect Finanțat prin EEA and Norway Grants 2014-2021 prin apelulul de proiecte Calls for Proposal Energy Audit – Focus Area: Energy Efficency, Schema de Granturi Mici (SCG-2)

Proiect: “Performing energy audit at Apahida production facilities”

Beneficiar: Sunimprof Rottaprint SRL

SC Sunimprof Rottaprint SRL anunță lansarea implementării proiectului „Performing energy audit at Apahida production facilities”, proiect finanțat prin EEA and Norway Grants 2014-2021 prin apelulul de proiecte Calls for Proposal Energy Audit – Focus Area: Energy Efficency, Schema de Granturi Mici (SCG-2) , conform Contractului de finanțare nr. 2019/106744, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului. Obiectivul general al proiectului este realizarea auditului energetic la unitatea de producție etichete din localitatea Apahida, județul Cluj.

Valoarea totală a investiției este de 11.000 euro, din care asistența financiară nerambursabilă nu va depăși suma de 6.600 euro, reprezenând 60% din valoarea proiectului și contribuția proprie eligibilă de 4.400 euro, respectiv 40% din valoarea proiectului.

Auditul energetic realizat la clădirile, instalațiile și echipamentele de producție ne va oferi soluții pentru reducerea consumurilor energetice, respectiv a costurilor aferente, prin creșterea performanțelor energetice atât la nivelul instalațiilor tehnologice, cât și al liniei de producție.

Manager de proiect: Mariana Vințeler