Acasă Blog Proiect Finanțat prin EEA and Norway Grants 2014 – 2021

Proiect Finanțat prin EEA and Norway Grants 2014 – 2021 24/02/2020

Proiect Finanțat prin EEA and Norway Grants 2014-2021 prin apelulul de proiecte Calls for Proposal Energy Audit – Focus Area : Energy Efficency, Schema de Granturi Mici (SCG-2)

Proiect : “Performing energy audit at Apahida production facilities”

Beneficiar: Sunimprof Rottaprint SRL

SC Sunimprof Rottaprint SRL anunță finalizarea implementării proiectului „Performing energy audit at Apahida production facilities”, proiect finanțat prin EEA and Norway Grants 2014-2021 prin apelulul de proiecte Calls for Proposal Energy Audit – Focus Area : Energy Efficency, Schema de Granturi Mici (SCG-2), conform Contractului de finantare nr. 2019/106744, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de realizarea auditului energetic la unitatea de producție etichete din localitatea Apahida, județul Cluj.

Valoarea totală a investiției este de 11.000 euro, din care asistența financiară nerambursabilă nu va depăși suma de 6.600 euro, reprezentând 60% din valoarea proiectului și contribuția proprie eligibilă de 4.400 euro, respectiv 40% din valoarea proiectului.

Manager de proiect: Mariana Vințeler

Blog | Rottaprint