Acasă Blog Anunț finalizare proiect “Development of innovative and environmentally friendly labels“

Anunț finalizare proiect “Development of innovative and environmentally friendly labels“ 04/07/2022

SC SUNIMPROF ROTTAPRINT S.R.L., cu sediul în strada Libertății nr 295, comuna Apahida, Județul Cluj, în calitate de promoter, are plăcerea să vă anunţe că a finalizat în luna Aprile 2022 implementarea proiectului “Development of innovative and environmentally friendly labels“, Proiect Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului „Creșterea IMM-urilor din România, conform Contractului de finanțare nr. 2018/116013, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Valoarea totală a investiției este de 3.734.292 euro, din care asistența financiară nerambursabilă acordată a fost de maxim 1.500.000 euro. Proiectul a fost implementat în unitatea de producție din strada Libertății nr 295, localitatea Apahida, Judetul Cluj, România, iar durata de implementare a proiectului a fost de 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea competitivității companiei și reducerea impactului asupra mediului a produselor realizate în prezent de companie, cât și introducerea în producție de noi tipuri de etichete inovative, prin intermediul unor tehnologii eficiente și “mai ecologice”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. îmbunătățirea indicatorilor de afaceri ai companiei (profitabilitate, cifra de afaceri) prin reducerea costurilor de producție, creșterea capacității de producție și extinderea gamei de produse realizate;
  2. crearea a 6 locuri noi de muncă;
  3. reducerea impactului asupra mediului că urmare a activității companiei, prin diminuarea consumurilor de energie și materiale, că urmare a achiziționării de echipamente și utilaje specifice performanțe, cât și prin implementarea unui sistem performant de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din actititatea de tipar;
  4. introducerea în producție de noi tipuri de produse, inovative: etichete inteligente, respectiv etichete cu valoare adăugată mare.

Detalii suplimentare puteți obține de la: Mariana Vințeler, manager de proiect; tel. +40372647810, e-mail: cercetare@rottaprint.ro.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului ”Creșterea IMM-urilor din România”.

friendly labels | Rottaprint

Citiți mai multe despre proiecte pe: www.innovasjonnorge.no/en.