Acasă Blog Rottaprint anunță demararea proiectului ”Development of innovative and environmentally friendly labels”

Rottaprint anunță demararea proiectului ”Development of innovative and environmentally friendly labels” 28/02/2020

SC SUNIMPROF ROTTAPRINT S.R.L., cu sediul în strada Libertații nr 295, comuna  Apahida, Judetul Cluj, anunță începerea implementării proiectului Development of innovative and environmentally friendly labels, proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului „Creșterea IMM-urilor din România”, conform Contractului de finanțare nr. 2018/116013, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Valoarea totală a investiției este de 3.734.292 euro, din care asistența financiară nerambursabilă nu va depăși suma de 1.500.000 euro. Proiectul se implementează în unitatea de producție din strada Libertății  nr 295, localitatea Apahida, Judetul Cluj, România, iar durata de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității companiei și reducerea impactului asupra mediului a produselor realizate în prezent de companie, cât și introducerea în producție de noi tipuri de etichete inovative, prin intermediul unor tehnologii eficiente și “mai ecologice”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • îmbunătățirea indicatorilor de afaceri ai companiei (profitabilitate, cifra de afaceri) prin reducerea costurilor de producție, creșterea capacității de producție și extinderea gamei de produse realizate;
  • crearea a 6 locuri noi de muncă
  • reducerea impactului asupra mediului ca urmare a activității companiei, prin diminuarea consumurilor de energie și materiale, ca urmare a achiziționării de echipamente și utilaje specifice performante, cât și prin implementarea unui sistem performant de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea de tipar
  • introducerea in producție de noi tipuri de produse, inovative : etichete inteligente, respectiv etichete cu valoare adaugată mare.

Detalii suplimentare puteți obține de la persoana de contact: Mariana Vințeler – Manager de proiect. tel. +40 372 647 810, e-mail: mariana.vinteler@rottaprint.com.

Proiect Finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului ,,Creșterea IMM-urilor din România”.

Blog | Rottaprint