Kezdőlap Titoktartási nyilatkozat

A SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL

adatvédelmi irányelvei

1. Bevezetés:

A személyes adatok bizalmas kezelése a SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL egyik fő célkitűzése. Mint ilyen, biztosítani akarjuk a legmagasabb szintű titoktartást és átláthatóságot a jelenlegi tevékenységünk során feldolgozott személyes adatok tekintetében.

Mivel a tevékenység elvégzésekor szükség van olyan személyes adatsorok feldolgozására, amelyek előre meghatározzák a tevékenységünk egyedi tárgyát – nyomda –, biztosítani steretnénk arról, hogy a feldolgozás a személyes adatok átláthatóságának és biztonságának elveivel összhangban történik.   Ennek az adatvédelmi politikának az a célja, hogy segítsen megérteni, milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük azokat, és mit csinálunk velük.

Reméljük, hogy lesz ideje elolvasni ezeket az adatvédelmi irányelveket. Megpróbáltuk ezeket az irányelveket a lehető legegyszerűbb nyelvezettel megfogalmazni, hogy világosak és érthetőek legyenek.

2. Az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelője:

Az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos személyes adatok kezelője a SUNIMPROF ROTTAPRINT S.R.L., amelynek székhelye Apahida, Libertăţii utca 295, Kolozs megye, Románia.

3. A feldolgozott személyes adatok kategóriái:

A tevékenység elvégzése végett a következő típusú személyes adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel:

 • Vezetéknév* (kötelező)
 • Keresztnév* (kötelező)
 • Email* (kötelező)
 • Telefonszám* (kötelező)
 • Megye* (kötelező)
 • Cím (opcionális)
 • CV (opcionális)

4. Az adatfeldolgozás célja:

Az Öntől begyűjtött információkat a szolgáltatásnyújtásban használjuk fel. Az Ön adatainak feldolgozása a weboldalon betöltött pozíciótól függően eltérő módon történik: potenciális ügyfél vagy csak weboldalunk látogatója.

Ha Ön a SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL potenciális ügyfele, az Ön adatai a következő célokra használhatók fel:

 1. Szerződéskötést megelőző kezelés, amely Ön és a SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL társaság között jön létre;
 2. Bizonyos helyzetekben akkor dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, ha közérdek fűződik hozzá, vagy adott esetben az Ön hozzájárulása alapján, ha Ön kifejezte az erre irányuló választását. Ugyanakkor az adatfeldolgozás a ránk rótt jogi kötelezettségek betartásának eredményeként is megvalósulhat.
 3. Az Önnel való kommunikáció érdekében folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a kért szolgáltatás állapotáról;
 4. A fentieket kiegészítő bármely célból, vagy bármilyen más célból, amelyhez személyes adatokat szolgáltattak a számunkra, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;

Amennyiben Ön a weboldal látogatója:

 • Annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjük a weboldal forgalmát és javítsuk a felhasználói élményt.
 • A ROTTAPRINT SRL köteles mindig kérni az Ön hozzájárulását, mielőtt az információkat a jelen dokumentumban meghatározottól eltérő célra használja fel.

5. Kinek adjuk ki az Ön adatait:

Az Ön által megadott információkat a társaság más részlegei előtt is felfedésre kerülhetnek. Például: Értékesítési / Marketing / Humán Erőforrás Osztály.

6. Az Ön személyes adatainak frissítése

Ha a nekünk megadott személyes adatok helytelenek vagy megváltoznak, például, ha megváltoztatta telefonszámát, nevét, e-mail címét, vagy törölni kívánja bármely hozzánk intézett kérést, vagy tudomása van arról, hogy helytelen adatokat tárolunk Önről, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a gdpr@rottaprint.ro e-mail címen az adatok frissítése/módosítása céljából (kivéve, ha a társaságunk jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége köthető az információk megőrzéséhez).

Amennyiben az adatvesztés abból fakad, hogy hibásan, hiányosan vagy nem kielégítő módon nyújtották be ezeket, a SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL társaság nem vállal felelősséget.

7. Az Ön személyes adatainak tárolásának időszaka:
A személyes adatok feldolgozása az általunk feldolgozott adatok típusától függően az alábbiak szerint megszűnik:
 • A toborzás céljából az Öntől begyűjtött adatokat addig az időpontig tároljuk, amíg betöltésre kerül az állás, amire jelentkezett, vagy legfeljebb 1 évig.

8. A személyes adatok feldolgozására vonatkozó jogai:

Amennyiben kifejezte hozzájárulását a feldolgozási tevékenységekhez, bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, a SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL megtiltja személyes adatainak feldolgozását, és minden intézkedést megtesz az ezen adatokat tartalmazó összes nyilvántartás törlése érdekében.

Ha azonban a feldolgozás a SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL által nyújtott szolgáltatáshoz kötelező, és ez más jogi rendelkezések alapján megtehető, a társaság folytatja ezt a feldolgozást, és erről értesíti Önt.

9. A jogi rendelkezések értelmében a következő jogokkal rendelkezik:

Hozzáférési jog – arra irányuló jog, hogy kérést nyújtson be és díjmentesen megkapja tőlünk a visszaigazolást arról, hogy az Ön adatait a társaság feldolgozza-e vagy sem, valamint az ezekhez az adatokhoz való hozzáférés joga, kivéve, ha ezek a kérések megismétlődnek vagy rosszhiszeműen nyújtották be őket;

Tájékoztatáshoz való jog – az adatkezelő személyéről, az adatok feldolgozásának céljáról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, a GDPR által biztosított jogok fennállásáról és azok gyakorlásának feltételeiről való tájékoztatásra irányuló jog;

Helyesbítéshez való jog – kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését.

Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – kérheti az adatok törlését, ha azok feldolgozása nem volt törvényes, vagy más, a törvény által előírt esetekben;

A feldolgozás korlátozásának joga – kérheti a feldolgozás korlátozását, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, valamint a törvény által előírt egyéb esetekben;

Tiltakozáshoz való jog – megalapozott és jogszerű okokból bármikor kifejezheti tiltakozását azzal kapcsolatban, hogy az adatok feldolgozásra kerüljenek, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik;

Az adatok hordozhatóságához való jog – bizonyos feltételek mellett megkaphatja a nekünk megadott személyes adatait automatikusan olvasható formátumban, vagy kérheti az adatok továbbítását egy másik adatkezelőnek;

Panasz benyújtásához való jog – panaszt nyújthat be a személyes adatai feldolgozásának módjáról a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatóságnál, vagy a bírósághoz fordulhat ez ügyben.

Az automatikus döntések vagy az automatikus döntésekkel kapcsolatos további profilozás alól mentesítő jog: kizárólag a személyes adatok feldolgozása alapján elfogadott, joghatásokat kiváltó, automata eszközökkel létrehozott, a személyiség bizonyos aspektusait, például a szakmai kompetenciát, a hitelességet, a viselkedést vagy egyéb vonásokat értékelni kívánó határozatok visszavonásának, megsemmisítésének vagy újraértékelésének kérésére és megszerzésére való jogosultság;

Ha szeretné gyakorolni a fent említett jogait, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a személyes adatok védelméért felelős személlyel a következő elérhetőségeken:  gdpr@rottaprint.ro.

10. Az adatok biztonsága:
Keményen dolgozunk annak érdekében, hogy megvédjük weboldalunkat és felhasználóinkat a jogosulatlan hozzáféréstől vagy a birtokunkban lévő információk megváltoztatásától, illetéktelen feltárásától vagy megsemmisítésétől.

Ennek érdekében:

 • Rendszeresen felülvizsgáljuk az információk gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának gyakorlatait, beleértve a fizikai gyakorlatokat is, például az alkalmazott biztonsági intézkedéseket a rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.
 • Korlátozzuk alkalmazottjaink és vállalkozóink hozzáférését az Ön személyes adataihoz, az ezekkel a személyekkel fennálló szerződéses kapcsolatokra pedig a szerződéses titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos szigorú szabályok vonatkoznak.